Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok – celé číslo 4/2023

Fulltext – celé číslo 4/2023 (.pdf)

Rok vydania: 2023

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1336-2232

URL časopisu: http://studiascientifica.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Xénia Bergerová
Reflexia vybraných teoretických zdrojov tematizujúcich maliarstvo prelomu 20. a 21. storočia v našom regióne (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.9-15

Patricia Biarincová
Ľudová výšivka inak. Možnosti transformácie ľudovej výšivky v prírodninách a textilných materiáloch (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.16-25

Alois Daněk
Potenciál umění v procesu resocializace mladých dospělých po jejich odchodu z dětského domova (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.26-31

David di Fiore
Pedaling in Bach; All Toes or? (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.32-41

Martin Jurčo
Inštruktívna tvorba vybraných súčasných skladateľov a jej využitie v umeleckom vzdelávaní v základných umeleckých školách (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.42-50

Klaudia Kandráčová
Výskumné zistenia efektívnosti hlasových intervencií v edukačnom prostredí žiakov mladšieho školského veku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.51-61

Zuzana Kentošová
Výsledky kvalitatívneho výskumu kauzálnych súvislostí medzi klavírnou interpretáciou pedagóga a percepčnými zručnosťami žiakov v mladšom školskom veku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.62-71

Mirosław Kisiel
Musical Creative Activity of a Child of Early School Education (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.72-82

Blanka Kožík Lehotayová
Experimentácia vo výučbe písania (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.83-90

Ludmila Kroupová
Distanční výuka v hudebním oboru základních uměleckých škol pohledem pedagogů (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.91-99

Miloš Makovský, Lucie Melechovská, Dagmar Myšáková
Témata vzdělávacích programů pro školy a zájmové skupiny v regionální výstavní instituci (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.100-108

Pavel Martinka
Zborový spev a jeho význam pre interpreta (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.109-117

Jordana Palovičová
Impulzy historického odkazu Marie Szymanowskej a jej inštruktívneho cyklu „Vingt Exercices et Préludes pour le Pianoforte“ (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.118-125

Karin Patúcová
Divokosť ako prostriedok hľadania vlastnej identity (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.126-134

Renáta Pondelíková, Lenka Lipárová
Možnosti uplatnenia gamifikácie a GBL (Game-Based Learning) v pregraduálnej príprave učiteľov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.135-142

Lenka Szentesiová, Mária Vörösová
Didaktická analýza písaniek pre 1. ročník (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.143-150