Časopis STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE sa zaväzuje udržať najvyššie štandardy etiky publikovania a využíva všetky spôsoby zistenia praktík zneužívajúcich publikačnú tvorbu. Každý druh neetického správania je neakceptovateľný a časopis STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE nebude tolerovať plagiátorstvo v akejkoľvek forme. Autori predkladajúci príspevky do časopisu prehlasujú, že obsah ich rukopisov je originálny. Ďalej podávajú uistenie o tom, že ich príspevok, ani jeho časť, nebol doposiaľ nikde publikovaný v žiadnom jazyku, a ani nie je v súčasnosti posudzovaný v inom periodiku. Nasledujúce povinnosti vymenované pre autorov, redaktorov, posudzovateľov a vydavateľa sú pre nich záväzné a zároveň s nimi musia dodržiavať zásady časopisu STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE.