Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok – celé číslo 4/2022

Fulltext – celé číslo 4/2022 (.pdf)

Rok vydania: 2022

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN 1336-2232

URL časopisu: http://studiascientifica.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Silvia Adamová
Vybrané aspekty diagnostikovania a hodnotenia hudobno-interpretačných výkonov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.9-18

Patricia Biarincová
Archetypálne symboly v rámci akčného umenia (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.19-27

Michal Čajka
Výtvarné zobrazenie Dolného Kubína a jeho okolia v tvorbe Arnolda Weisza-Kubínčana (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.28-34

Alois Daněk
Speciální hudební výchova – nové horizonty ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.35-40

Anna Derevjaníková
Tradičná ľudová kultúra Rusínov a budovanie ich identity v multikultúrnom prostredí základnej školy (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.41-47

Peter Dufka
Le origini e gli influssi della melodia musicale (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.48-57

David di Fiore
A Comparison of Hymn Playing Styles from the United States, France, Germany and Slovakia (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.58-67

Zuzana Chanasová
Synergia: tvorivosť, literárny motív a akčné umenie u dieťaťa predškolského veku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.68-75

Blanka Kožík Lehotayová
Aspekty alternatívnej pedagogiky v podpore grafomotoriky (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.76-81

Ludmila Kroupová
Zhodnocení distanční výuky v hudebním oboru na základních uměleckých školách Královéhradeckého kraje (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.82-89

Martina Krušinská
Princípy hudobnej výchovy pre deti predškolského a mladšieho školského veku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.90-94

Miloš Makovský, Dagmar Myšáková
Zprostředkování výtvarného umění v doprovodných a vzdělávacích programech v galeriích a muzeích umění v Ústeckém kraji (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.95-103

Miriam Matejová
Témy prednášok v rámci letných seminárov EPTA v rokoch 1988 – 2008 (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.104-112

Jordana Palovičová
Grande dame slovenského interpretačného umenia prof. Daniela Varínska (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.113-121

Tatiana Škapcová
Hudobné presahy edukačného a umeleckého rozvoja, prostredníctvom projektu UP! Umění pomoci (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.122-128

Daniela Valachová
Detské prekoncepty o pojmoch múzeum a galéria a ich vizuálna podoba (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.129-137

Beata Žitniaková Gurgová, Martin Urban
Subjektívna emočná pohoda v online zážitkovom kurze (E)motion a v každodennom živote u študentiek VŠ počas pandémie Covid-19 (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.138-147