Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok – celé číslo 1/2022

Fulltext – celé číslo 1/2022 (.pdf)

Rok vydania: 2022

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1336-2232

URL časopisu: http://studiascientifica.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Ingrid Emmerová
Výskum rizikového a problémového správania žiakov základných a stredných škôl (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.9-18

Jiří Škoda, Pavel Doulík, Jitka Svobodová
Vliv míry agresivity žáků na klima školní třídy (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.19-30

Ladislav Zilcher, Barbora Lanková, Ianka-Maria Krulišová
Analýza rozdílů postojů vůči lidem s postižením u praktikujících učitelů a studentů učitelství (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.31-40

Mária Jurečková, Lenka Valentová
Kvantitatívna analýza úloh z T5 (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.41-48

Oleh Dorozhovets, Ivana Prachárová
Inkluzívne prostredie vysokej školy z pohľadu študentov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.49-64

Zuzana Cabanová Holdošová
Komparačná analýza dát a jej využitie v sociálnom výskume (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.65-72

Jana Kamanová
Proces plánovania odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.73-78

Anna Masariková
Evaluácia programu zameraného na prevenciu sexuálneho zneužívania detí (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.79-92

Michal Pankevič, Zdenka Zastková
Kooperatívne učenie ako determinant socializácie rómskych žiakov v primárnej edukácii (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.93-106

Alexandra Punčová
Výsledky slovenských žiakov štvrtého ročníka v štúdii TIMSS 2015 a eTIMSS 2019 z matematiky (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.107-113

Zdeněk Svoboda
Možnosti redukce sociálních nerovností ve vzdělávání z pohledu žáků základních škol v České a ve Slovenské republice (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.114-126

Lenka Valentová, Zuzana Semričová
Analýza výsledkov žiakov v T5 v závislosti od metódy využívanej pri výučbe matematiky (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.127-134

Alena Hašková, Danka Lukáčová
Výučba techniky na základných školách a nové strategické zámery (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.135-147

Erich Petlák
Inovačné pohľady na edukáciu – hĺbkové vyučovanie (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.148-158

Ladislav Zapletal
Přínos Antona Štefánka při rozvoji moderního školství (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.159-168

Peter Jendryščík
Asistent učiteľa v procese vzdelávania rómskych žiakov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.169-177

Gabriela Siváková
Nevhodné správanie sa žiakov ako problém súčasnej školy (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.178-188

Silvia Barnová, Denisa Petríková, Simon Brunovský
Skúsenosti žiakov stredných škôl s interaktívnym online vyučovaním počas prvých dvoch vĺn pandémie COVID-19 (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.189-197

Jana Kamenická, Jana Harťanská
Causes of Foreign Language Speaking Anxiety Through the Eyes of Non-Native Language Speakers (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.198-216