Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok – celé číslo 1/2023

Fulltext – celé číslo 1/2023 (.pdf)

Rok vydania: 2023

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1336-2232

URL časopisu: http://studiascientifica.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Andrej Blaho
Nová metóda pre novú informatiku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.7-17

Viera Blahová
Informatické myslenie na Slovensku a v Európe (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.18-25

Lukáš Círus, Jana Marečková, Klára Petrášková, Tereza Nečasová
Informatika jako nová oblast Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na 1. stupni Základních škol v ČR (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.26-32

Anna Klim-Klimaszewska
Edukacja informatyczna w klasach I-III szkoły podstawowej w Polsce (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.33-44

Stanisław Juszczyk
Kompetencje cyfrowe nauczyciela wczesnoszkolnego w ramach paradygmatu Edukacja 4.0 (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.45-55

Oleh Dorozhovets
Rámce digitálnych kompetencií učiteľa primárneho vzdelávania v kontexte európskych projektov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.56-64

Alžbeta Kuljovská
Práca učiteľa primárneho vzdelávania s hardvérom v kontexte sebahodnotenia a využívania v praxi (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.65-71

Mária Karasová
Digitálne kompetencie učiteľa primárneho vzdelávania v oblasti používania softvéru so zreteľom na sebahodnotenie a využívanie v praxi (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.72-79

Eva Koželuhová, Mária Vargová
Rozvoj digitálnej gramotnosti detí prostredníctvom hry (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.80-89

Jana Mastišová
Informačné a komunikačné technológie v práci učiteľa primárneho vzdelávania (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.90-95

Beáta Murinová
Využívanie IKT v predmete slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.96-108

Lenka Valentová, Ivana Prachárová
Využitie programu GeoGebra v intenciách primárneho matematického vzdelávania (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.109-121