Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok – celé číslo 3/2022

Fulltext – celé číslo 3/2022 (.pdf)

Rok vydania: 2022

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN 1336-2232

URL časopisu: http://studiascientifica.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Anna Hudecová
Poskytovanie včasnej starostlivosti pre rodičov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.11-22

Slavomíra Bellová
Poskytovanie starostlivosti deťom do troch rokov ako súčasť ranej podpory rodiny (od minulosti po súčasnosť) (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.23-30

Barbora Kováčová
Reálna podpora inkluzívneho vzdelávania v slovenskej materskej škole (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.31-40

Jana Balážová
Aktuálny stav, špecifiká a perspektívy edukácie dieťaťa s Downovým syndrómom v materskej škole (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.41-49

Monika Homolová
Preventívne aktivity v materských školách (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.50-58

Martina Magová
Kompetencie špeciálneho pedagóga vo výchovno-vzdelávacom procese (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.59-67

Helena Orieščiková
Školský špeciálny pedagóg v školách a školských zariadeniach (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.68-76

Bohuslav Stupák
Komprehenzívna rehabilitácia osôb so zdravotným znevýhodnením (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.77-83

Jana Hrčová
Exekutívne funkcie u detí s poruchami autistického spektra (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.84-91

Martina Magová, Miroslava Hochmuthová
Využitie prvkov štruktúrovaného učenia vo vzdelávaní žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.92-99

Vlasta Belková, Patrícia Zólyomiová
Názory a skúsenosti študentstva s inklúziou (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.100-108

Paula Maliňáková
Naratívne identity v životných príbehoch učiteľov primárneho stupňa vzdelávania v procese inklúzie (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.109-115

Daniela Valachová
Zvládanie záťažových situácií spôsobených pandémiou u učiteľov základných škôl (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.116-127

Ainuru Zholchieva, Aelita Zholchieva
The Factors that Affect Teachers‘ Self-esteem and Job Satisfaction in Kyrgyzstan (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.128-141

Miroslav Gejdoš
Ján Kalinčiak a jeho školský reformný návrh (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.142-151

Peter Dufka
Le origini e gli influssi del ritmo musicale (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.152-164

Markéta Rusnáková, Angela Almašiová, Tomáš Poláček
The Role of Education of Women with Excessive Alcohol Consumption and their Genuine Recovery Process in the Context of Developing their Social Capital (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.165-181